Narzędzie do prowadzenia konsultacji
KONSULTACJE MAL
KONSULTACJE MAL

Pytania i odpowiedzi

Zobacz wszystko
Szukaj w serwisie
Najnowsze konsultacje
Autor:Administrator
Kategoria: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32
Utworzona: 2020-09-23
Zmodyfikowana: 2020-09-28
Status: Gotowa do wyświetlenia
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie k
Autor:Administrator
Kategoria: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Utworzona: 2020-09-15
Zmodyfikowana: 2020-09-15
Status: Gotowa do wyświetlenia
Wpłynęła oferta Fundacji Pomost na reali
Autor:Administrator
Kategoria: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Utworzona: 2020-08-17
Zmodyfikowana: 2020-08-17
Status: Gotowa do wyświetlenia
Informuję, iż dnia 11.08.2020 do Wydział
Autor:Administrator
Kategoria: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Utworzona: 2020-08-14
Zmodyfikowana: 2020-08-14
Status: Gotowa do wyświetlenia
Wpłynęła oferta Parafii św. Krzyża w Zab
Akty prawne
Sonda

Brak sond

Liczba odpowiedzi: Data dodania:
Ankieta