Narzędzie do prowadzenia konsultacji
KONSULTACJE MAL
KONSULTACJE MAL

Pytania i odpowiedzi

Zobacz wszystko
Szukaj w serwisie
Najnowsze konsultacje
Autor:Administrator
Kategoria: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Utworzona: 2017-06-26
Zmodyfikowana: 2017-06-26
Status: Gotowa do wyświetlenia
Informuję, że w dniu 20.06.2017 r. wpłyn
Autor:Administrator
Kategoria: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Utworzona: 2017-06-01
Zmodyfikowana: 2017-06-01
Status: Gotowa do wyświetlenia
Wpłynęła oferta Szkolnego Klubu Sportowe
Autor:Administrator
Kategoria: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Utworzona: 2017-05-26
Zmodyfikowana: 2017-05-26
Status: Gotowa do wyświetlenia
Wpłynęła oferta SIKRET GLIWICE z siedzib
Autor:Administrator
Kategoria: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Utworzona: 2017-05-24
Zmodyfikowana: 2017-05-24
Status: Gotowa do wyświetlenia
Wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polsk
Akty prawne
Sonda

Brak sond

Liczba odpowiedzi: Data dodania:
Ankieta